Stop ;
verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg