Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven