Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven