Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven