Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven