Gevaar
(de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)