Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers
(in verkeersgebieden)