Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg